Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zwołuję XLII nadzwyczajną  sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

 
Sesja odbędzie się w dniu  29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Sprawdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4.Dyskusja i głosowanie nad  uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany  
na 2022 r. 
5. Zamknięcie obrad.
 
               Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.)  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
                                                                                                               Przewodniczący
                                                                                                                 Rady Gminy
 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/