Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zwołuję XLII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 8.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Sprawdzenie prawomocności.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/250/2022 Rady
Gminy Trzeszczany z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
5.Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/251/2022 Rady
Gminy Trzeszczany z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
6. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 


Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/