Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lipca 2022 r. (środa) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się wspólne posiedzenie:

1. Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych
2. Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Omówienie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok
4.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej.
6.Omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/233/2022 Rady Gminy Trzeszczany
z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany.
7.Ocena zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Trzeszczany za rok 2021.
8.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach za rok 2021.
9.Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach za 2021 rok.
10.Sprawy różne.
11.Zakończenie posiedzenia

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu - Jan Prystupa ……………………..

Przewodniczący Komisji Rolnictwa - Mariusz Folusz …………………..

Przewodnicząca Komisji Oświaty - Paulina Drewniak …………………..

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/