Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną XL sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu  04 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie prawomocności.

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Dyskusja i głosowanie nad  uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany
    na 2022 r.

5. Dyskusja i głosowanie nad  uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

    międzygminnego w zakresie pomocy społecznej, polegającej na objęciu mieszkańców Gminy

    Trzeszczany usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie.

7. Zamknięcie obrad.

               Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.)  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                         Rady Gminy

                                                                                                   Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/