Ta witryna wykorzystuje pliki cookie
Close
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
DE
EN
PL
Imieniny:
Alfreny, Rufina, Wincentego
Użytkowników on-line: 14

jesteś tutaj:
GOPS Fundusz alimentacyjny
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
USTAWA O FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na podstawie warunków określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują :
1.    Obywatelom polskim
2.     cudzoziemcom:
             ● jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym
             ● przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia  na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, której mowa w art.53 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,poz. 1694 ze zm.)
             ● przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia funduszu alimentacyjnego, chyba, że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, oraz w przypadku posiadania o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj od     1 października do 30 września następnego roku. 

Wnioski na ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od 1 sierpnia.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych oraz ich wypłata następuje odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w Urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Wniosek powinien zawierać:
1.    dane dotyczące członków rodziny
2.     oświadczenie o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszystkich niezbędnych informacji
3.     oświadczenie o miejscu zamieszkania i ich sytuacji osobistej, rodzinnej i ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji względem osoby uprawnionej

do wniosku należy dołączyć:
a)    zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach każdego pełnoletniego członka rodziny
b)    zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów
c)    inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia tj. dokument potwierdzający wiek osoby uprawnionej, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji, orzeczenie stopniu niepełnosprawności, odpis wykonania orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie.
d)    Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia „
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

Szczegółowych informacji odnośnie zasad realizacji ustawy o funduszu alimentacyjnym oraz prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych prowadzi inspektor do spraw funduszu alimentacyjnego Pani mgr Wioletta Szostak pokój Nr 9 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach Dział Świadczeń Rodzinnych osobiście w godz. od 7.30 do godz. 15.30 oraz telefonicznie pod numerem 846575002 wew.23.

Załączniki ; wnioski o ustalenia prawa do funduszu alimentacyjnego osoby uprawnionej.


Prev Lipiec 2019Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
z dnia 2019-07-18 wg NBP
nazwa waluty symbol średni kurs
dolar amerykański 1 USD 3,7933
dolar australijski 1 AUD 2,6679
euro 1 EUR 4,2635
frank szwajcarski 1 CHF 3,8505
funt szterling 1 GBP 4,7341
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1455

      Herb Gminy  Trzeszczany  
 

     Flaga Gminy Trzeszczany
 
   
UCHWAŁA  NR XVII/128/2016 RADY
GMINY TRZESZCZANY dotycząca herbu
i flagi; zasady posługiwania się herbem
i flagą