Ta witryna wykorzystuje pliki cookie
Close
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
DE
EN
PL
Imieniny:
Konstancji, Krystiana, Sylwany
Użytkowników on-line: 1

jesteś tutaj:
Mołodiatycze
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Dane ogólne:
Sołtys: Mieczysław Bieliński
Powierzchnia: 1093,20 ha
Ludność: 501
(stan na 31-12-2012r.)
Położenie
           Miejscowość Mołodiatycze leży w obrębie Działów Grabowieckich w gminie Trzeszczany. Powierzchnia stanowi około 12 % całości gminy i wynosi 1093 ha. Mołodiatycze są jednym z 14 sołectw w gminie Trzeszczany i jest to trzecie, co do wielkości sołectwo tejże gminy, pod względem liczby mieszkańców. Wieś Mołodiatycze znajduje się w centrum gminy Trzeszczany. Na terenie miejscowości Mołodiatycze występuje zabudowa typowo zagrodowa.
         Dominantą zabudowań jest budynek lokalnej szkoły podstawowej oraz budynek dawnego Urzędu Gminy obecnie pełniący funkcje mieszkalne oraz w części siedziba KGW. Miedzy tymi zabudowaniami znajduje się świetlica wiejska, która jest miejscem spotkań mieszkańców, organizacji czasu wolnego dla lokalnej społeczności.

Środowisko przyrodnicze
       Miejscowość Mołodiatycze leży w obrębie głównej jednostki geologicznej - platformy wschodnioeuropejskiej. Podrzędną jednostką tektoniczną jest Wyniesienie Podlasko - Lubelskie, zbudowane głównie ze struktur paleozoicznych i starszych. Zasadnicze znaczenie w budowie geologicznej i rzeźbie obszaru mają utwory górnej kredy opadające monoklinalnie ku NNE i stanowiące podłoże utworów czwartorzędowych. Utwory te są zróżnicowane litologicznie i różna jest ich odpornoć na niszczenie w wyniku procesów erozji i denudacji skał.
       W obrębie wsi występują również margle piaszczyste typu gezy i wapienie margliste typu opoki Pod względem geomorfologicznym obszar wsi zaliczono do Wyżyn - podprowincji Wyżyny Wschodniomałopolskiej i Wyżyny Zachodniowołyńskiej. w obszarze sołectwa przeważają gleby kompleksów pszennego dobrego, pszennego bardzo dobrego i pszennego wadliwego. Zaliczone zostały do gleb brunatnych i rędzin czarnoziemnych. Obok nich występują w znikomym procencie gleby kompleksów żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego, powstałe z utworów lessowych lub pyłowych niecałkowitych. średnia roczna suma opadów wynosi, w półroczu zimowym 225 mm i letnim 275. W okresie wegetacyjnym średnia suma opadów wynosi 425 mm. Pokrywa śniegowa zalega około 89 dni. Obszar leży w pobliżu tzw. szlaku gradowego lubelskiego.
Historia

       Pierwsza wzmianka o miejscowości Mołodiatycze pojawiła się w roku 1454, wówczas gdy należała do rodu Sko-rutów herbu Korczak, jednego z kilku rodów ruskich, który utrzymał się przy swych włościach po rządach książąt mazowieckich w latach 1388-1462. Pierwszym jej Stary pałac podworski właścicielem był Wąsko Skoruta (ok. 1429-1465), a po jego śmierci w 1465 roku Mołodiatycze odziedziczył jego syn Olechno, podkomorzy chełmski, notowany w źródłach w 1489 i 1499 roku. Zmarł w 1515 roku, a wieś odziedziczył jeden z jego czterech synów - Mikołaj Skoruta, stolnik przemyski i wojski medycki, ożeniony z dworką królowej Bony Faustiną Opizzonibus. Według rejestru poborowego w 1564 roku było tu 18 łanów użytków, 8 zagrodników z ziemią, 2 komorników, 3 rzemieślników i cerkiew.
       Pierwsza wzmianka o cerkwi pochodzi z roku 1432. Notują ją źródła przez resztę XV, XVI i pocz. XVII wieku.
W 1760 roku istniała tu drewniana cerkiew parafialna p.w. św. Jerzego Męczennika, która należała do dekanatu hrubieszowskiego. Prawdopodobnie na pocz. XIX wieku założono poza zabudową wsi cmentarz grzebalny, czynny do końca II wojny światowej. Obecnie posiada on kształt czworoboku o powierzchni 0,63 ha.
       W XVIII wieku Mołodiatycze były własnością Wyszyńskich, obdarzonych po I rozbiorze Polski tytułem barona. Około 1823 roku wieś odziedziczyła Ignacja Wyszyńska, córka Tomasza i wniosła je w posagu Antoniemu Horodyskiemu herbu Korczak (1798-1877). W 1846 roku wartość dóbr Mołodiatycze oceniano na 57 tys. rubli. Istniały tu dwie karczmy, które w 1845 roku uzyskały patent na dalsze prowadzenie wyszynku alkoholu. Spis z 1827 roku notował wieś w powiecie hrubieszowskim i parafii Trzeszczany. Liczyła wówczas 80 domów i 401 mieszkańców. Około 1855 roku po Antonim Horodyskim wieś odziedziczył syn Władysław. W 1866 roku dobra Mołodiatycze obejmowały 3176 mórg, w tym 1818 mórg gruntów ornych, 326 mórg łąk, 975 mórg lasu, 22 morgi placów i nieużytków oraz 36 mórg zarośli. Istniała w Mołodiatyczach również gorzelnia. Około 1880 roku Mołodiatycze stanowiły centrum dóbr, na które składały się folwarki: Ostrówek, Haczyska, Moczuły, Józefin, Korytyna i Majdan Wielki. Wieś liczyła wówczas 79 domów i 688 mórg ziemi włościańskiej. W Mołodiatyczach od 1867 roku była siedziba gminy. W 1935 roku Motodiatycze wraz z należącym doń folwarkiem Józefin przeszły w ręce Jana i Wandy Mierzejewskich. Wybudowali oni tutaj dwór murowany piętrowy, kryty blachą. W czasie II wojny światowej część budynków folwarcznych spłonęła.
       Według spisu z 1921 roku wieś liczyła 113 domów (2 niezamieszkałe) i 712 mieszkańców, w tym 385 Ukraińców i 73 Żydów, natomiast folwark liczył 13 domów i 215 mieszkańców, w tym 20 Ukraińców i 13 Żydów. W 1929 roku Władysław Horodyski posiadał tu 719 ha ziemi i młyn, a Jan Bielski był właścicielem folwarku Długie o powierzchni 210 ha. W latach 20-tych XX wieku wybudowano w Mołodiatyczach drewniany budynek urzędu gminy.
       23 maja 1943 roku gestapo zastrzeliło we wsi 14 osób: 4 Polaków, 2 Ukraińców i 8 Żydów. 25 października 1943 roku partyzanci z oddziału Józefa Śmiecha "Ciąga" dokonali likwidacji posterunku policji.
 W miejscowości Mołodiatycze szkoła istniała jeszcze za "carskich czasów". W roku 1910 istniały dwa obiekty szkolne. Szkoły nosiły wtedy nazwy: "Cerkownaja prichodskaja" i "Nadaczalnoje ucziliszcze". W dwudziestoleciu międzywojennym były kolejno szkoły: o czterech oddziałach, od 1925r. o sześciu, siedmiu i wtedy szkoła mieściła się aż w czterach budynkach. W pierwszych latach okupacji oddzielnie uczyły się dzieci ukraińskie i polskie. Nauczyciele byli jednak narażeni na niebezpieczeństwo i nauka została przerwana. Po wyzwoleniu otwarto szkołę pięcioklasową i mieściła się ona w budynku dworskim. W roku 1960 przeniesiono szkołę do budynku zajmowanego dotąd przez GRN. W roku 1966 otwarta została szkoła ośmioklasowa. W Mołodiatyczach istniała również Szkoła Przysposobienia Rolniczego. W 1980 roku oddany został do użytku nowy budynek szkoły.
Flora i fauna

       Wieś charakteryzuje się olbrzymią różnorodnością biotopów, siedlisk i zbiorowisk roślinnych. Zgodność gleb tego obszaru przyczyniła się do znacznego wylesiania, nastąpiły istotne zmiany w naturalnej pokrywie roślinnej. Lasy na omawianym terenie nie tworzą zwartych kompleksów, lecz są rozproszone i rozdrobnione. Wśród typów siedliskowych lasów największe powierzchnie zajmuje tu las liściasty. W składzie gatunkowym dominuje grab, osika, jesion, brzoza.
       Fauna - wśród fauny występującej na terenie Mołodiatycz dominują gatunki rodkowoeuropejskie, pospolite w całej Polsce - płazy, traszki. W okolicznych lasach spotykanych jest wiele gatunków ptaków, zwłaszcza drapieżnych (orlik, myszołów, jastrząb itp.), które żerują na żyznych polach uprawnych, obok nich występuje liczna populacja dzików, saren, lisów, bocianów. Bogata jest fauna bezkręgowców, związana głównie z ekosystemami łąk i lasów.
Galerie powiązane z artykułem:
Prev Luty 2019Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
z dnia 2019-02-18 wg NBP
nazwa waluty symbol średni kurs
dolar amerykański 1 USD 3,8286
euro 1 EUR 4,3317
frank szwajcarski 1 CHF 3,8150
funt szterling 1 GBP 4,9437
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1408

      Herb Gminy  Trzeszczany  
 

     Flaga Gminy Trzeszczany
 
   
UCHWAŁA  NR XVII/128/2016 RADY
GMINY TRZESZCZANY dotycząca herbu
i flagi; zasady posługiwania się herbem
i flagą