Nieodpłatna pomoc prawna
Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie Trzeszczany