Gospodarka odpadami
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TRZESZCZANY DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2013r.

Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku

Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku
Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku
Harmonogram odbioru odpadów w 2016 roku
Harmonogram odbioru odpadów w 2015 roku
Harmonogram odbioru odpadów w 2014 roku

Harmonogram odbioru odpadów w 2013 roku

Nr konta do dokonywania wpłat opłaty za odpady
97 9603 1029 2001 0000 0114 0001
terminy płatności w 2019 roku: do 25 stycznia, do 25 kwietnia, do 25 lipca i do 25 października
.

Do pobrania druk deklaracji na odpady     PDF       DOC


Informacja o zasadach odbioru odpadów w 2016 roku


Usuwanie azbestu - dodatkowy nabór wniosków...Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych.
Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami.

Co to oznacza dla mieszkańców Gminy Trzeszczany?  więcej...

Informacja o zasadach odbioru odpadów w 2015 roku
Informacje o gospodarce odpadami w 2015 roku
Informacja o osięgniętym poziomie recyklingu oraz o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2013r.  więcej...

Informacja o osięgniętym poziomie recyklingu oraz o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2014r.  więcej...
Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia „Przetargu nieograniczonego na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany” w wybrana została firma:
Skup-Sprzedaż Hurtowa Odpadów i
Złomu LEW-POL Wiesław Leszyński,                                   
ul. Usługowa 7A,  22-540 Dołhobyczów
tel. 697 498 153

                                                                                                                       więcej...

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych... 

Oświadczenie
Wniosek o wpis do rejestru
Kolorystyka pojemników/worków  do segregacji odpadów komunalnych w Gminie Trzeszczany

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu segregacji odpadów i ich odbierania w gminie Trzeszczany.

Informacja o funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)Wytyczne ministerstwa środowiska odnośnie sposobu deklarowania osób zamieszkujących czasowo daną nieruchomość

Wytyczne ministerstwa środowiska dotyczące segregacji odpadów


Informacja RIO o konieczności składania nowych deklaracji w związku ze zmianą stawek


Do pobrania druk deklaracji na odpady     PDF       DOC

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Trzeszczany za 2016r.
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Trzeszczany za 2015r.
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Trzeszczany za 2014r.
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Trzeszczany za 2013r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Trzeszczany za 2012r