NGO


Protokół z konsultacji w 2017 rokuZapraszamy w dniu 28-11-2017r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej UG Trzeszczany organizacje pozarządowe z terenu gminy Trzeszczany do udziału  wkonsultacjach społecznych.
Zaproszenie
Formularz zgłoszenia
Projekt uchwały

Protokół z konsultacji w 2015 roku
Roczny program współpracyKonsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.


Informujemy, że w dniu 5 listaoada 2015r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbedzie się spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Trzeszczany. Serdecznie zapraszamy.


Informacje o konkursie FIO 2016

Ogłoszenie FIO

Ogłoszenie FIO


Zapraszamy w dniu 26-06-2015r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej UG Trzeszczany organizacje pozarządowe z terenu gminy Trzeszczany na spotkanie robocze w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Trzeszczany na lata 2015-2020. Do pobrania plik strategii.
Projekt strategii


- protokół z konsultacji w 2015

- projekt załącznika do uchwały

Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2015 roku o godzinie 9.00odbedą się powtórne konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ogłoszenie o konkursie FIO 2015


W związku z otrzymaniem pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odnośnie ogólnych ram i zasad tworzenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi naniesiono niezbędne poprawki (kolor niebieski)

Program współpracy 2015 rok


MATERIAŁY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2015 ROK
- uchwała
- załącznik do uchwały
- protokół z konsultacji
- formatka do konsultacji

Lista organizacji pozarządowych z terenu gminy Trzeszczany