Do pobrania
Urząd Gminy

dotyczą osób prawnych

Druk deklaracji na podatek od nieruchomości
DOC                  PDF
Druk deklaracji na podatek rolny
DOC                  PDF
Druk deklaracji na podatek leśny
DOC                  PDF

dotyczą osób fizycznych
Druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości
DOC                  PDF
Druk informacji w sprawie podatku rolnego
DOC                  PDF
Druk informacji w sprawie podatku leśnego
DOC                  PDF


Uchwała w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2019 rok
Uchwała w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2018 rok


Stawka podatku rolnego na 2019 rok
Stawka podatku rolnego na 2018 rok

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok ubiegły
DOC                  PDF


Druk deklaracji na odpady komunalne  PDF         DOC

Druk oświadczenia majątkowego dla pracownika gminy
Druk oświadczenia majątkowego dla radnego


Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku
Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku !!!

Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku !!!

Harmonogram odbioru odpadów w 2016 roku !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne:

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opadatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedającym okres zasiłkowy
Oświadczenie członka rodziny
Oświadczenie do dodatku wychowawczego
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoly
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej
Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego
Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do zasilku pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
Zaświadczenie lekarskie do becikowego