Wadze Gminy
Wójt Gminy Trzeszczany: STANISŁAW CZARNOTA

Sekretarz: Paweł Lipski
Skarbnik: Michalina Kiecana

Przewodniczący Rady Gminy: Pietnowski Mariusz
Zastępca przewodniczącego Rady Gminy: Serafin Barbara

Radni:Komisja Rewizyjna:
1  Michał Panas Przewodniczący Komisji
2  Józef Filipczuk Zastępca Przewodniczącego Komisji
3  Joanna Kons Członek Komisji
4  Mariusz Folusz Członek Komisji
5  Krystyna Prystupa Członek Komisji


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych:

1  Paulina Drewniak Przewodniczący Komisji
2  Wojciech Łysiak Zastępca Przewodniczącego Komisji
3  Barbara Serafin Członek Komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych:

1  Jan Prystupa Przewodniczący Komisji
2  Marek Ryś Zastępca Przewodniczącego Komisji
3  Beata Uleryk Członek Komisji


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego:

1  Mariusz Folusz Przewodniczący Komisji
2  Henryk Gałka Zastępca Przewodniczącego Komisji
3  Paulina Drewniak Członek Komisji

Komisja skarg, wniosków i petycji

1  Krystyna Prystupa Przewodniczący Komisji
2 Andrzej Pirogowicz Zastępca Przewodniczącego Komisji
3  Beata Uleryk Członek Komisji
4  Joanna Kons Członek Komisji
5  Jan Prystupa Członek Komisji