Gmina Trzeszczany otrzymała promesę z Funduszu Inwestycji Samorządowych
     
        W dniu 09.07.2020 r. Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota odebrał promesę na kwotę 500.000 zł.  Podział środków z Funduszu Inwestycji Samorządowych  dla poszczególnych samorządów wynika z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin 
i powiatów. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne. Środki będzie można wykorzystać na zadania inwestycyjne, a także inne niezbędne lokalne działania, co przy uwzględnieniu potrzeb Gminy Trzeszczany, między innymi w zakresie inwestycji gminnych stanowić będzie duże wsparcie.