Urząd Gminy
Dane adresowe:
Urząd Gminy                                             
Trzeszczany Pierwsze 194,
22-554 Trzeszczany

dane do wystawiania faktur i rachunków
Gmina Trzeszczany
22-554 Trzeszczany
NIP 919-173-99-78
REGON 950368836

Tel. 84-6575059
Fax: 84-6575023

Mail:
uwaga zmiana adresu mailowego:
gmina@trzeszczany.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 730 - 1530

Wójt gminy - Stanisław Czarnota - tel. 84-65 75 059
Sekretarz - Paweł Lipski - tel. 84-65 75 059
Skarbnik - Michalina Kiecana - tel. 84-65 75 038
Kierownik referatu finansowego - Krzysztof Jóźwiak - tel. 84-65 75 059

Numer konta: BS Dołhobyczów o/Trzeszczany
97 9603 1029 2001 0000 0114 0001Stanowiska pracy w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Trzeszczany:
Samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy Trzeszczany:

 • Kierownik USC
 • Księgowa Szkół
 • Radca Prawny
 • Stanowisko pracy ds. Dróg, Utrzymania Obiektów Gminnych i Ochrony Środowiska
 • Stanowisko pracy ds. Ewidencji Ludności i Kontroili Zarządczej
 • Stanowisko pracy ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
 • Stanowisko pracy ds. Obrony Cywilnej
 • Stanowisko pracy ds. Organizacyjnych i Kadr
 • Stanowisko pracy ds. Oświaty
 • Stanowisko pracy ds. Rady Gminy i Wójta
 • Stanowisko pracy ds. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
 • Sprzątaczka
 • Robotnik Gospodarczy
 • Kierowca Autobusu Szkolnego
 • Kierowca Samochodu Ciężarowego OSP