229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
W dniu 3 maja 2020 r., obchodziliśmy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ze względu na sytuację epiemiczną nie odbyły się uroczystości koło trzech krzyży. Jednakże przedstawiciele władz gminy, rady gminy, księży, organizacji kombatanckich  złożyli wieńce pod trzema krzyżami w Trzeszczanach, a następnie udali się na cmentarz, gdzie odwiedzili groby poległych obrońców ojczyzny z 1920 roku.