Wniosek na wod-kan w gminie Trzeszczany złożony!


W dniu 22 kwietnia 2020 r. w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota złożył wniosek o przyznanie pomocy na budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew. Wniosek złożono w ramach operacji  typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020. Całkowity koszt operacji wynosi 3 964 461 zł.