Władze samorządowe pomagają w zdalnym nauczaniu.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną od kilku tygodni uczniowie mają obowiązek nauki zdalnej. Realizacja podstawy programowej odbywa się przez Internet. W związku z tym, każdy uczeń powinien mieć do dyspozycji komputer, za pomocą którego może być w stałym kontakcie ze szkołą i nauczycielami. Dzięki staraniom wójta gminy Stanisława Czarnoty oraz władz samorządowych od początku bieżącego roku, pozyskano i przekazano do wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Trzeszczany aż 46 komputerów przenośnych oraz 2 tablety o łącznej wartości prawie 100 tys. zł.  Przekazany sprzęt jest wykorzystywany przez placówki oświatowe w pracy codziennej.  Obecnie, chcąc zapewnić jak najlepsze warunki do nauki uczniom na terenie gminy Trzeszczany, komputery z pełnym oprogramowaniem są wykorzystywane do realizacji obowiązku nauki zdalnej. Decyzję o przydzieleniu laptopa uczniowi podejmują na wniosek rodzica lub nauczyciela dyrektorzy szkół.