Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt: „Młodzież Zapobiega Pożarom”
            Kontynuując wieloletnie tradycje wypracowane w związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w zakresie pracy z  młodzieżą  w dniu 03 marca 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany została  przeprowadzona  43  edycja  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt: „Młodzież Zapobiega  Pożarom”.
Celem  turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasady postępowania na wypadek pożaru oraz praktycznego posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.
Do eliminacji gminnych zakwalifikowało się i przystąpiło  12–stu uczniów szkół podstawowych ; 
 
Arkadiusz  Gajewski, Mateusz Podolak, Dawid Dec, Andrzej  Rędzia - SP Mołodiatycze,
 
Sebastian Jachimczuk, Adam Sztucki, Klaudia Kokoć, Marcel Sieczkowski - SP Nieledew,
 
Maja  Misiak, Kamila Kobza, Julia Ferenc, Gabriela Brzozowska - SP Trzeszczany,
 
Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  jury eliminacji gminnych w składzie:
 
mł.bryg. Piotr Bartko -KP PSP w Hrubieszowie
Krzysztof  Kopczyński - sekretarz ZG ZOSP RP w Trzeszczanach
Zygmunt Krawiec - nauczyciel SP Mołodiatycze
Marta  Kamieniecka - nauczyciel SP Trzeszczany 
 
po dokonaniu oceny prac pisemnych podała kolejność miejsc eliminacji gminnych.
 
 I grupa wiekowa /szkoły podstawowe I-VI/
 
  Sebastian  Jachimczuk - SP Nieledew
  Kamila Kobza - SP Trzeszczany
  Adam  Sztucki - SP Nieledew
  Mateusz Podolak - SP Mołodiatycze
  Maja  Misiak - SP Trzeszczany
  Arkadiusz Gajewski - SP Mołodiatycze
 
II grupa wiekowa /szkoły podstawowe VII-VIII/
 
   Klaudia  Kokoć - SP Nieledew         
   Julia  Ferenc - SP Trzeszczany
   Gabriela Brzozowska - SP Trzeszczany
   Andrzej Rędzia - SP Mołodiatycze
   Dawid  Dec - SP Mołodiatycze
   Marcel Sieczkowski - SP Nieledew
 
Na podstawie protokołu  jury,  do eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zakwalifikowali się następujący uczestnicy eliminacji gminnych;
Sebastian Jachimczuk - SP Nieledew
Klaudia  Kokoć - SP Nieledew
 
Organizatorem konkursu był  Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Trzeszczanach,  wręczono nagrody dla wszystkich uczestników Turnieju które zostały ufundowane przez Urząd Gminy  w Trzeszczanach.