Udany rok inwestycji drogowych w Gminie Trzeszczany
 W ubiegłym roku Gmina Trzeszczany przeprowadziła szereg inwestycji i remontów  mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg
 na terenie gminy. Wykonano między innymi przebudowę drogi gminnej Trzeszczany 
– Bogucice w  miejscowości Trzeszczany w ramach której wykonano chodniki oraz oznakowane przejścia dla pieszych. Wartość robót wyniosła 511.002,67 zł brutto z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 355.251,00  zł brutto. W ramach pozyskanych środków zewnętrznych zmodernizowano również drogę gminną w miejscowości Zadębce gdzie wartości prac wyniosła 119.342,12 zł brutto, przy  poziomie dofinansowania wynoszącym 80% całkowitych kosztów zadania. Dzięki pozyskanej dotacji udało się również wykonać zadanie polegające na utwardzeniu dna i odwodnieniu wąwozu lessowego 
w miejscowości Mołodiatycze. Wartość tych prac wyniosła 118.043,11 zł brutto przy dofinansowaniu na poziomie 71%. Na drogach gminnych przeprowadzono również prace remontowe w miejscowościach Trzeszczany Pierwsze, Mołodiatycze, Korytna oraz Józefin 
za kwotę łączna w wysokości 106.441,74 zł brutto, oraz inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego w miejscowości Leopoldów gdzie wydatkowano kwotę 64.217,12 zł brutto.     
Łącznie w 2019 roku Gmina Trzeszczany na inwestycje i remonty w zakresie bezpieczeństwa użytkowników dróg wydatkował kwotę 919.046,76 zł brutto, natomiast ogólna kwota zrealizowanych inwestycji wyniosła blisko 1,5 miliona zł.
Dodatkowo w ramach swojego budżetu Gmina Trzeszczany udzieliła wsparcia finansowego Powiatowi hrubieszowskiemu na realizacje zadań związanych z budową chodników w miejscowości Nieledew, oraz Zadębce.
Miejmy nadzieję, że bieżący rok będzie równie owocny, jak ten mijający w zakresie takich działań. Z całą pewnością uzyskanie takiego poziomu będzie trudne z uwagi 
na czekającą Gminę Trzeszczany inwestycję dotyczącą termomodernizacji szkoły 
w miejscowości Trzeszczany Pierwsze, gdzie wartość prac wynosi blisko trzy miliony, jednakże dołożymy wszelkich starań aby sprostać oczekiwaniom Naszych mieszkańców.