Siłownie zewnętrzne w Trzeszczanach i Nieledwi
 Na terenie Gminy Trzeszczany w miejscowościach Trzeszczany Pierwsze oraz Nieledew oddano do użytku siłownie zewnętrzne wykonane przy udziale środków finansowych 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.  
Do dyspozycji użytkowników są: 
Teren siłowni wyposażony został w ławki, śmietniki, oraz stojaki rowerowe, dzięki czemu udało się stworzyć miejsca dla aktywnego  wypoczynku i rekreacji.

Zapraszamy do korzystania w myśl zasady  „w zdrowym ciele zdrowy duch”!!!