Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Mołodiatyczach
W dniu 16 lutego 2019r. w odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Mołodiatyczach. Gośćmi na zebraniu z ramienia Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie był  kpt. mgr inż. Piotr Gronowicz Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie. Natomiast ze strony Zarządu Gminnego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej w zebraniu uczestniczyli dh Czarnota Stanisław Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP oraz Sekretarz – dh Krzysztof Kopczyński. W zebraniu uczestniczyło 22 członków OSP Mołodiatycze w tym drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców. W trakcie zebrania udzielono na wniosek komisji rewizyjnej absolutorium dla zarządu OSP Mołodiatycze za 2018 rok. Ponadto Wójt Gminy Trzeszczany i jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego dokonał przekazania na ręce członków młodzieżowych drużyn OSP Mołodiatycze hełmów, zakupionych przez gminę Trzeszczany.