Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018r. komsiji
 Uprzejmie informuję, że w dniu 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się wspólne posiedzenie:
 
 
1.Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych
2.Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego
3.Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
4.Komisji Rewizyjnej
5.Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 
 
Proponowany porządek posiedzenia:
 
1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie projektu budżetu Gminy Trzeszczany na 2019 r.
- dyskusja i wnioski
4.Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 r.
5.Sprawy różne.
6.Zakończenie posiedzenia.
 
 
      Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 994, z późn.zm) niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas pracy Komisji Rady Gminy.