Podpisanie umów o dofinansowanie inwestycji w Nieledwi i Trzeszczanach
W dniach 25 i 27 września 2018 r. Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowy dotyczące dofinansowania projektów złożonych w dniu 26.01.2018 r. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 -2020. Dofinansowanie w łącznej kwocie 174.904,00 zł brutto przeznaczone zostanie na przebudowę budynku  świetlicy wiejskiej  w miejscowości Nieledew ( kwota dofinansowania - 136.766,00 zł brutto) oraz wykonanie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Nieledew Trzeszczany (kwota dofinansowania 38.138,00 zł brutto). Jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjające, część zadań zostanie wykonana jeszcze w bieżącym roku.