Uroczystości upamietniające 79 rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę
W dniu 24 września 2018 roku o godz. 9.00 w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Nieledwi rozpoczęły się uroczystości patriotyczne upamiętniające  79 rocznicę agresji  Związku Radzieckiego na Polskę. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, młodzież szkolna z terenu gminy Trzeszczany oraz mieszkańcy.  Montaż słowno-muzyczny przypominający te tragiczne wydarzenia mogliśmy obejrzeć w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego  w Nieledwi . W dalszej części głos zabrał Stanisław Czarnota – Wójt Gminy Trzeszczany, który w swym wystąpieniu nawiązując do przekazu młodzieży, mówił o potrzebie  upamiętniania i czczenia tych wydarzeń,  bo tylko w ten sposób możemy obronić prawdę o tamtych czasach. Następnie ks. Janusz Granda odprawił uroczystą mszę św. w intencji pomordowanych przez sowietów por. Józefa Rautta oraz ppor. rezerwy Włodzimierza Nierychlewskiego, wspominając  dziesiątki tysięcy ludzi wymordowanych przez obydwu najeźdźców.  W wygłoszonym kazaniu ks. proboszcz podkreślał jak ważna dla nas Polaków jest nasza historia. Mówił również, że nie wolno jej przemilczać ani nią manipulować, że powinniśmy się jej ciągle uczyć, ciągle o niej pamiętać i z niej wyciągać wnioski na przyszłość. Po mszy św. poszczególne delegacje udały się na stary cmentarz i złożyły kwiaty na grobie zastrzelonych podczas walki z sowietami por. Józefa Rautta i ppor. rezerwy Włodzimierza Nierychlewskiego.

Dziękujemy serdecznie  Dyrekcji, nauczycielom i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Nieledwi za przygotowanie tak bogatego treścią montażu słowno-muzycznego, dziękujemy ks. Proboszczowi Januszowi Grandzie za odprawienie mszy św. oraz wygłoszone kazanie, dziękujemy władzom samorządowym oraz wszystkim którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację tej uroczystości.