Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli.
Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych.
Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy w ramach NSP będzie obowiązkowy. W przypadku jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – telefonicznie lub bezpośrednio.
Metoda obowiązkowa:
• samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. W ramach tej metody respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w Urzędzie Gminy Trzeszczany bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale "Spisz się przez telefon".
Metody uzupełniające, przeprowadzane przez rachmistrza spisowego:
• wywiad telefoniczny,
• wywiad bezpośredni.
Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS: 22 279 99 99, a także w aplikacji "Sprawdź rachmistrza" na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.
Zakres zbieranych danych dotyczy przede wszystkim: wieku, płci, zatrudnienia, wykształcenia, niepełnosprawności, migracji, stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych oraz wyznania.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.
Stanowisko do samospisu znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Trzeszczany - Trzeszczany Pierwsze 194; 22-554 Trzeszczany. Dostępne jest w godzinach pracy Urzędu (pon - pt. 7:30-15:30), po uprzednim umówieniu pod nr tel. 84 65 75 059.
Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny (https://spis.gov.pl/).

 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie