Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

W dniu 9 czerwca 2019 roku o godz. 14.00 mszą świętą rozpoczęły się uroczystości patriotyczne przy kapliczce i pomniku poświęcone pomordowanym w latach 1939-1945 żołnierzom i mieszkańcom wsi Drogojówka. W intencji pomordowanych i poległych mszę świętą odprawił ksiądz proboszcz Marek Barszczowski, kazanie wygłosił ksiądz kanonik Włodzimierz Kwietniewski. Po mszy świętej zastały poświęcone pamiątkowe tablice upamiętniające Tadeusza Pelca żołnierza AK i Stefanii Gierczak Żołnierza AK. W uroczystościach uczestniczyły władze samorządowe m.in.: Stanisław Czarnota Wójt Gminy Trzeszczany, Bartosz Popek Wójt Gminy Grabowiec, Barbara Serafi Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany oraz zaproszone poczty sztandarowe z terenu Gminy Trzeszczany i Gminy Grabowiec. Po poświęceniu tablic głos zabrał pan Krzysztof Pelc – syn Tadeusza Pelca, który w kilku słowach przekazał działalność swojego ojca, wspominając również o pani Stefanii Gierczak. Na zakończenie przemówienia poinformował, że rodzina Pelców ufundowała coroczne stypendium dla jednego dziecka z terenu gminy Trzeszczany. Następnie głos zabrał pan Stanisław Czarnota Wójt Gminy Trzeszczany. W swoim wystąpieniu nawiązał do tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce na terenie Gminy Trzeszczany w czasie II wojny światowej. Po przemówieniu wójta gminy delegacje złożyły wieńce przed pomnikiem pomordowanych mieszkańców Drogojówki.

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie