Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Od odsłuchania hymnu pod trzema krzyżami rozpoczęły się uroczystości patriotyczno – religijne 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1791 r. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota, który w swym przemówieniu nawiązał do wartości patriotycznych, wychowania w duchu tych wartości, oraz naszego stosunku oraz poczucia odpowiedzialności zarówno za swoją „Małą Ojczyznę”, jaką jest dla nas nasza Gmina Trzeszczany jak również za cały kraj – za Polskę.
Po wysłuchaniu przemówienia władze samorządowe gminy oraz przybyłe na uroczystość delegacje złożyły wieńce. Po wspólnym odśpiewaniu „Roty” nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych, władz samorządowych oraz poszczególnych delegacji do Kościoła parafialnego gdzie młodzież ze szkoły podstawowej w Mołodiatyczach przygotowała specjalnie na tą okazję część artystyczną.
Po części artystycznej została odprawiona msza święta m.in. w intencji Ojczyzny.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości.
W sposób szczególny składamy podziękowania nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Mołodiatyczach za przygotowanie części artystycznej.
Dziękujemy pocztom sztandarowym i przybyłym wraz z nimi delegacjom.

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie