Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się posiedzenie

1.Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych
2.Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie uchwały w sprawie:
- średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2021 roku
4.Sprawy różne.
5.Zakończenie posiedzenia.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713,
z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Przewodniczący Przewodniczący
Komisji Budżetu Komisji Rolnictwa

/-/ Jan Prystupa /-/ Mariusz Folusz

 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie