Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn.zm.) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 października 2020 r.
5.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na
2021 rok,
2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie
gminy Trzeszczany w 2021 roku,
3) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzeszczany z organizacjami
pozarządowymi” w roku 2021.
8.Zapytania interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.
9.Sprawy różne.
10.Odpowiedzi na zapytania interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.
11.Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie