Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną XXVII sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 9 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Dyskusja i głosowanie nad uchwałami:
- w sprawie dofinansowania w 2021 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Trzeszczany
- w sprawie zmiany Uchwały Nr. XVIII/127/2000 Rady Gminy w Trzeszczanach z dnia
21 grudnia 2000 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/127/2016 Rady Gminy Trzeszczany z dnia
29 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso.
5.Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej
w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa