Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Stopka LGD

Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania prowadzi prace dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w związku z tym, podjęliśmy starania włączenia lokalnej społeczności w ten proces, poprzez organizowanie spotkań konsultacyjnych.
Kolejne z takich spotkań konsultacyjnych zostało zaplanowane w Hrubieszowskim Domu Kultury przy ul. 3-go Maja 7, 22-500 Hrubieszów w dniu 6 października 2022 roku o godzinie 15.00 w sali nr 10.
Spotkanie będzie miało charakter warsztatu, w którym aktywnie mogą uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy całego obszaru LGD. Opinie oraz propozycje działań formułowane przez uczestników spotkań są dla naszego Stowarzyszenia pomocne w opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w nowej LSR. Na spotkanie zapraszamy mieszkańców z obszaru siedmiu gmin: Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Uchanie, Trzeszczany, Werbkowice oraz miasto Hrubieszów, na którym były wdrażane dotychczasowe LSR w poprzednich okresach programowania, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, organizacji młodzieżowych, klubów seniora i innych organizacji działających w regionie.
Spotkanie będzie miało charakter otwarty.
Serdecznie zapraszamy!

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: 
http://www.lgdhrubieszow.pl/index.php/aktualnosci/aktualnosci-lgd/224-klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-2

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa