Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Trzeszczany Pierwsze, dnia 19.09.2022 r.

WÓJT GMINY TRZESZCZANY

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY – DODATEK WĘGLOWY

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
(Dz.U z 2022 r. poz. 1692), w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi rozpatrzenia wniosków o dodatek węglowy zawiadamiam, że ze względu na bardzo dużą ilość przedłożonych wniosków o dodatek węglowy oraz konieczność szczegółowej weryfikacji informacji podanych w złożonych wnioskach, nie jest możliwe załatwienie spraw w terminie miesiąca od złożenia wniosku.
Jednocześnie informujemy, że wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie. Gmina Trzeszczany, pomimo złożonego zapotrzebowania, nie otrzymała środków pieniężnych od Wojewody Lubelskiego na wypłatę i obsługę dodatku węglowego. Z uwagi na powyższe przesłanki nie jest możliwa realizacja wypłaty dodatku węglowego w terminie jednego miesiąca.
Przewidywany termin rozpatrzenia i wypłaty dodatku węglowego – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
Złożone wnioski zostaną rozpatrzone w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu rozpatrzenia wniosku.

 

Wójt Gminy Trzeszczany
/-/ Stanisław Czarnota

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa