Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo, informuję, że w dniu 13 kwietnia 2022 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Pani Katarzyna Klimiuk pismem znak: DPS-IV.82.11.3.2022.KSz przekazała informację dotyczącą zmiany sposobu, w jaki odbierana jest bezpłatna telewizjanaziemna. Dotychczasowa technologia nadawania została zastąpiona nowym standardem DVB- T2/HEN/C i zapewni możliwość bezpłatnego odbioru większej liczby programówtelewizyjnych w jakości obrazu HD/UHD oraz dźwięku.Podstawą zmian systemu telewizji naziemnej na nowy standard DVB-T2 HEVC(H.265/MPEG-H) jest Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2017 r.w sprawie wykorzystania zakresu częstotliwości 470-790 MHz w Unii Europejskiej (zwanaDecyzją o zmianie przeznaczenia), na mocy której Państwa Członkowskie UE zostałyzobowiązane do udostępnienia pasma 700 MHz na potrzeby usług szerokopasmowych do 30czerwca 2020 r., lub w uzasadnionych przypadkach najpóźniej do 30 czerwca 2022 r. Obecnie bezpłatny, naziemny sygnał cyfrowy DVBT odbiera ponad 30% gospodarstwdomowych, w tym 41% gospodarstw domowych, w których wiek lidera gospodarstwadomowego jest powyżej 70 roku życia. Najnowocześniejsze odbiorniki telewizyjne są już wyposażone w standard DVB-T2/HEVC lecz dla znacznej liczby posiadaczy telewizorów dostosowanie odbioru będzie wymagało dokupienia specjalnych dekoderów lub zakupunowego odbiornika telewizyjnego. Część gospodarstw domowych może nie byćprzygotowana na dodatkowy koszt zakupu odpowiedniego sprzętu pozwalającego nanieprzerwany odbiór telewizji. W związku z powyższym, został przygotowany specjalny program dofinansowania dozakupu sprzętu, niezbędnego do oglądania naziemnej telewizji cyfrowej w nowej technologii. Program skierowany jest do gospodarstw domowych, które odbierały dotychczas sygnał cyfrowej telewizji naziemnej, u których może wystąpić deficyt środków na dostosowaniesprzętu do technologii DVB-T2/HEVC. Mogą one liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci dofinansowania na zakup dekodera lub telewizora. Dofinansowaniem objęty jest zakup dekodera lub telewizora spełniającego wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. wsprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 515), czyli takiego, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnegow nowym standardzie. Wniosek o dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika (członka rodziny lub domownika) przez Internet (formularz online) lub w tradycyjnej formie papierowej – w placówkach Poczty Polskiej. Dofinansowanie w postaci świadczenia przysługuje na gospodarstwo domowe. Przyznanie świadczenia może złożyć jedna osoba z gospodarstwa domowego. Aby gootrzymać, wnioskodawca składając wniosek musi oświadczyć, iż bez dofinansowania nie mamożliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego ze względu na trudną sytuację materialną gospodarstwa domowego. W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję także ogólne informacje odnośnie programu dofinansowania wraz z instrukcją montażu telewizora oraz dekodera. Jednocześnie zawracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród mieszkańców Państwa gminy. Ponadto więcej szczegółów na temat zmiany standardu nadawania oraz programu dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego znaleźć można na stroniegov.pl/cyfrowaTV lub pod numerem infolinii 42 253 54 30.

Instrukcja podłączenia dekodera.pdf

Konfiguracja telewizora.pdf

Informacja o dofinansowaniu.pdf

z up. Wojewody Lubelskiego

/-/Mariusz Kidaj

Zastępca DyrektoraWydziału Polityki Społecznej

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie