Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Ogłoszenie !!!

W związku z realizacją projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany – etap II” w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 informuję, że z uwagi na rezygnację znacznej części uczestników projektu zdecydowano o pokryciu wkładu własnego ze środków budżetu Gminy.
Znaczna część rezygnacji spowodowana jest obecną sytuacją geopolityczną oraz krótkim terminem na zabezpieczenie ze strony uczestników projektu udziału własnego. Świadomi jesteśmy tego, że te czynniki są czynnikami, które zdecydowały głównie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. Jednakże jest to prawdopodobnie ostatni projekt umożliwiający pozyskanie dofinansowania na tak korzystnych zasadach jak również przewiduje on możliwość przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej jako prosumenci na tzw. „starych zasadach” pod warunkiem zawarcia umowy z Gminą do dnia 31.03.2022 roku.
Uwzględniając powyższe aspekty zdecydowaliśmy o zabezpieczeniu wkładu własnego z budżetu Gminy co oznacza, że na dzień dzisiejszy zgodnie z kosztorysem w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii uczestnicy projektu nie będą zobowiązani do pokrycia wkładu własnego.
W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Gminy w Trzeszczanach, pokój nr 1 od dnia 21.03.2022 r. do dnia 30.03.2022 r. celem zawarcia stosownych umów w zakresie wykonania instalacji na Państwa budynkach.

Wójt Gminy Trzeszczany
    Stanisław Czarnota

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie