Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Ogłoszenie !!!


W związku z otrzymaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dotyczącego przyznania dofinansowania na realizację projektu pn.: „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany – etap II” informuję, że w związku z rezygnacją części uczestników projektu istnieje możliwość przyłączenia się do projektu i uzyskanie dofinansowania.
Osoby zainteresowane montażem kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt (084 65 75 059) z Urzędem Gminy w Trzeszczanach w celu złożenia deklaracji chęci uczestnictwa w projekcie .
Jednocześnie informuję, że w związku ze zmianą ustawy o odnawialnych źródłach energii osoby fizyczne, które zawrą umowę do 31.03.2022 r. w zakresie montażu i dofinansowania mikroinstalacji realizowanych przez Gminę, będą miały możliwość przyłączenia się do sieci elektroenergetycznej jako prosumenci na tzw. „starych zasadach” ( tzn. bez konieczności budowy magazynu energii ) .
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie stosownej deklaracji w terminie do dnia 16.03.2022 r. ( decyduje kolejność zgłoszeń ).

Zachęcamy do udziału w projekcie !!!

Wójt Gminy Trzeszczany
    Stanisław Czarnota

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie