Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y).
W ramach tego programu wsparcie uzyskała Gmina Trzeszczany. Jako jedyna w powiecie hrubieszowskim otrzymała dotację w kwocie czterystu tysięcy złotych na rozbudowę remizy strażackiej w miejscowości Leopoldów na działce nr ewidencyjnej 536/8.
Prace jakie zostaną wykonane w ramach tego dofinansowania będą polegały na rozbudowie istniejącego budynku remizy strażackiej o zaplecze kuchenne, toalety oraz salę główną. Wszystkie nowo powstałe pomieszczenia służyć będą dla potrzeb nie tylko strażaków ale wszystkich mieszkańców lokalnej społeczności.

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie