Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Wyczekiwana od wielu lat inwestycja o ogromnym znaczeniu dla mieszkańców Gminy zamieszkałych w miejscowości Nieledew oraz części Zadębiec zostanie w końcu zrealizowana.
W dniu 26.02.2021 r. Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota, ze Skarbnikiem Gminy Michaliną Kiecana podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę o dofinansowanie przebudowy wodociągu w miejscowości Nieledew.
Zadanie realizowane będzie w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Koszt realizacji operacji wynosi 3 964 461,01 zł, zaś sama inwestycja została podzielona na dwa etapy. Zgodnie z zawartą umową etap I przewidziany jest do wykonania w 2021 roku natomiast zakończenie II etapu i całej inwestycji przewidziano na miesiąc sierpień 2022 r.
W ramach umowy o dofinansowanie, zgodnie z która jego poziom wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych będą wykonane między innymi:
- budynek hydroforni wraz ze stacja uzdatniania wody i jej ujęciem,
- zbiornik zewnętrzny na wodę,
- sieć wodociągowa o długości 4,109 km,
Inwestycja umożliwi wyeliminowanie notorycznych awarii wyeksploatowanej sieci wodociągowej, a co się z tym wiąże uciążliwych przerw w dostawach wody, pozwoli na zasilenie wodociągu wodą z własnego ujęcia jak również zdecydowanie wpłynie na poprawę jej jakości.
Ponadto informujemy, że Gmina Trzeszczany jest na etapie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument ten jest niezbędny aby możliwe było aplikowanie o środki zewnętrzne w najbliższej perspektywie finansowej. Jest to o tyle istotne, że dzięki tym środkom Gmina planuje zrealizować tak bardzo oczekiwane przez mieszkańców inwestycje w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.
W najbliższych tygodniach ogłoszona zostanie procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy wodociągu.

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie