Edukacja
Na terenie gminy Trzeszczany funkcjonują 3 szkoły podstawowe oraz gimnazjum.


Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mołodiatyczach

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Trzeszczanach

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzeszczany za rok szkolny 2012/2013