Wybory Samorządowe 2018
Kalendarz wyborczy
Komunikat  w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
Komunikat o zgłaszaniu komitetów wyborczych
Komunikat o liczbie mieszkańców
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o liczbie radnych wybieranych do Sejmiku, rad powiatów i rad gmin
Uchwała w sprawie podziału na obwody głosowania
Uchwała w sprawie podziału na okręgi wyborcze
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców
- Załącznik Nr 1
- Załącznik Nr 2
- Załącznik Nr 3
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie
- Załącznik Nr 1
- Załącznik Nr 2
- Załącznik Nr 3
- Załącznik Nr 4
- Załącznik Nr 5
Uchwała w sprawie zgłaszania kandydatów do TKW
Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydatów do OKW
Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w gminach do 20 000 mieszkańców
- Załącznik Nr 1
- Załącznik Nr 2
- Załącznik Nr 3
- Załącznik Nr 4
- Załącznik Nr 5
Zarządzenie Wójta Gminy w spawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
Uchwała w sprawie wzorów informacji o  terminie wyborów
Informacja o terminach uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Obwieszczenie o okręgach
Obwieszczenie Starosty Hrubieszowskiego o okręgach wyborczych w wyborach do rady powiatu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Trzeszczanach
Obwieszczenie o obwodach
Informacja o dyżurach komisji