SP Nieledew
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi

Adres: Nieledew 32
22-554 Trzeszczany
Tel. 84 65 75 221/ 84 65 75 205
dyr Andrzej Pachla
http://spnieledew.superszkolna.pl/